Header Ads

สำนักงานเกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว ตั้งศูนย์มอบ ชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตผ่าโควิด 19 ให้ผู้ได้รับผลกระทบ         วันนี้ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดให้ชุดปฏิบัติการตำบล นำถุงยังชีพ จำนวน 417 ชุด ลงไปมอบ เป็นกำลังใจและตรวจเยี่ยม แก่บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว และกักกันตัว 14   วัน ตามข้อปฏิบัติที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์กำหนด ซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
     ทั้งนี้  ถุงยังชีพทั้งหมดในวันนี้อำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับมอบจาก บริษัท กล้าแกร่ง จำกัด และคณะสงฆ์ อำเภอเก้าเลี้ยว โดยพระครูนิวิจสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอ ซึ่งนอกจากมีการนำถุงยังชีพไปมอบแล้ว ยังให้ อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน ได้ไปร่วมมอบพร้อมกับใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ สมาชิกของครัวเรือนทุกคนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานในเชิงรุกของอำเภอเก้าเลี้ยว สร้างความสุขและปลอดภัยแก่ทุกคน ซึ่งการแจกจ่ายถุงยังชีพในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ครั้งที่ 1 จำนวน 167 ชุด เป็นถุงยังชีพจากการมีผู้บริจาคมา ครั้งที่ 2 จำนวน 100 ชุด เป็นถุงยังชีพจากจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอรรถพร  สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ เป็นผู้มอบให้ ครั้งที่ 3 จำนวน 249 ชุด เป็นถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยโดย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และนายอรรถพร  สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ เป็นผู้มอบให้ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จำนวน 417 ชุด จึงถือว่าอำเภอเก้าเลี้ยว ได้นำสิ่งของไปมอบแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้อย่างครอบคลุมทุกคน


!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.