Header Ads

ราชบุรี - วัดมหาธาตุ เปิดโรงทานแจกถุงยังชีพทุกวันศุกร์ช่วยพิษโควิด-19

วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี เปิดโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 แจกถุงยังชีพทุกวันศุกร์

    วันที่ 17 เม.ย.63 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พปชร. ร่วมกันมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในชุมชนวัดมหาธาตุวรวิหารและชุมชนใกล้เคียง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช
    การนี้พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร และในฐานะเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือถึงวัดในสังกัดพิจารณา จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ มิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ โดยโรงทานของวัดมหาธาตุวรวิหารได้กำหนดแจกเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ประชาชนทุกวันศุกร์ ซึ่งให้ประชาชนได้ลงทะเบียนมารับเพื่อไม่ให้มีการแออัดจนเกินไป โดยบริเวณจุดตั้งโรงทานประชาชนที่มารอรับอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรค ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ระหว่างนั่งรอ ที่นั่งได้จัดแบบเว้นระยะห่างกัน 1 เมตรไม่ให้นั่งติดกัน จากนั้นเข้ารับมอบสิ่งของ ซึ่งจะต้องเดินห่างกันไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย

    สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการดังกล่าวได้ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี ร่วมทั้งวัดต่างๆในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.