Header Ads

"ชมรมคนเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ก่อการดี สู้วิกฤต โควิด-19 ช่วยผู้ยากไร้ 11 ครอบครัว"        วันที่ 26 เมษายน 2563 ชมรมคนเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย ร.ต.อ. ทองเพ็ชร ธรรมศิริ ประธานชมรมคนเมืองจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมและสมาชิกชมรมฯ ประกอบด้วย นายอุทัย ทะริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม และผอ.คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร  นายเกษม ตาสะหรี อดีตท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร  นายวิรัตน์ อรรควงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืชน้ำปลา และเงินสดอีกจำนวน 500 บาท ไปมอบให้ประชาชน ในเขต อำเภอเมือง ลานกระบือ โกสัมพีนคร และคลองขลุง ที่ยากไร้ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส รวม 11 ราย จากการลงพื้นที่พบว่า บางครอบครัวมีสภาพทุกขเวทนาอย่างมาก ประกอบอาชีพไม่เป็นหลักแหล่ง คุ้ยเก็บขยะหาของเก่าขาย มีบุตรมาก สภาพบ้านที่หลับที่นอนทรุดโทรม มีเพียงสังกะสีกันแดดกันฝน เท่านั้น บางรายเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีลูกหลานดูแล และไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ภายหลังจากการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนสร้างความดีใจให้กับผู้ได้รับการช่วยเหลือ บางรายถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ ที่สังคมไม่ทิ้งกัน ซึ่งการช่วยเหลือของทางชมรมคนเมืองกำแพงเพชรครั้งนี้ได้รับริจาคจากสมาชิกในชมรมฯในการทำความดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคม บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอภิมุข โรจน์นวกร //สุเทพ อินทจันทร์ /สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชรรายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.