Header Ads

เทศบาลตำบลลาดยาว ทำเจลแจกให้ชุมชนจำนวน 15 ชุมชน พร้อมทั้งควบคุมสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19


 
วันที่ 23 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นายวิโรจน์วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อนำไปแจกประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว ในชุมชนต่างๆ จำนวน 15 ชุมชน ในทุกๆเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเทศบาล ตำบลลาดยาว ได้ทำหน้ากากผ้าป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แจกประชาชนในพื้นที่เทศบาล จำนวน 5,738 ชิ้น และได้รับบริจาคผ้าจากโรงงานนันยางการ์เม้นต์ จำกัด จำนวน 1000 ชิ้น ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลควบคุมทั้ง 15 ชุมชน ในส่วนที่เหลือจะแจกให้ผู้ที่ร้องขอเพิ่มเติมในเขตเทศบาลต่อไป

ในส่วนมาตรการของการดูแลฉีดพ่นฆ่าเชื้อในเขตเทศบาล เทศบาล ได้ดำเนินการฉีดล้างด้วยน้ำคลอรีน บริเวณตลาด สถานที่ราชการ และพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว รวมทั้งบริเวณรอบที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทั้งหมด มีการตรวจคนเข้าออกในพื้นที่ เพื่อเป็นการยับยั้งโรคไวรัสโควิด 19 ต่อไป
( มีบทสัมภาษณ์นายก เทศบาลตำบลลาดยาว)!!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.