Header Ads

ร.ร.อัตตัรฯ ตระหนัก ไม่ประมาท ป้องกัน covid -19 แจงทำความเข้าใจ บุคลากร นักเรียน ถึงผู้ปกครองในพื้นที่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย 8,000 ชิ้นป้องกันเชื้อโควิด-19วันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม Daud Conference โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายไฟศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จำนวนกว่า 8,000 ชิ้น เพื่อป้องกัน Covid-19 พร้อมแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (โคโรน่า) เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน และนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ดำเนินการอย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ และเพื่อใช้ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัส ด้วย
    ด้าน  นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในสถานการณ์ตอนนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 (โคโรน่า) อยู่ใกล้ตัวเรามาก การต้องการป้องกันเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันในสถานการณ์นี้ และขอชื่นชมทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯ ที่ได้มีแนวคิดหลายแนวคิดในการป้องกัน และการลดความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆโดยเข้าถึงผู้ปกครองและครอบครัวของพี่น้องทุกคนและที่สำคัญที่สุดฝากพวกเราทั้งหลายต้องกลับไปบอกเล่าให้ทุกคนในครอบครัวถึงเชื่อไวรัสในตอนนี้ที่อยู่ใกล้ตัว เพราะฉะนั้นการป้องกันในหลายๆอย่างก็เอื้อต่อกัน โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำละหมาด หรือไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้า เพื่อช่วยลดการป้องกันได้ดีที่สุดและอีกปัจจัยหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาสจะมีความเสี่ยงสูงก็คือ เรามีพี่น้องที่ไปมาระหว่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งควรสังเกตอาการของคนรอบข้าง ซึ่งถ้ามีอาการสามารถประสานในพื้นที่ได้ตลอดเวลา นอกจากการป้องกันตัวเองแล้วควรจะต้องป้องกันคนข้างเคียงอีกด้วย
    ด้านนายไฟศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ได้ตระหนักของการเผยแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (โคโรน่า) ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกในตอนนี้ วันนี้โรคนี้อยู่ใกล้ตัวเราแล้ว ต้องขอบอกว่าไม่เคยเสียดายที่จะต้องเสียไปมากเท่าไหร่ เพื่อที่จะระงับและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่าที่ทำได้ แต่จะเสียใจมากถ้าหากไม่มีเวลาที่จะทำอะไรให้พวกเราทุกคน ทางโรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯ ไม่เคยคาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนในการทำอะไรในแต่ละครั้ง แต่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์ฯต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นชาติหรือศาสนาใดก็ตาม และขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันรณรงค์และป้องกันตนเอง ไม่ทำให้ตัวเราเป็นพาหะไปเผยแพร่เชื้อโรคให้บุคคลอื่น และไม่ยอมให้คนอื่นเอาเชื้อโรคมาให้ตัวเราและเพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างดีที่สุด ซึ่งเราไม่สามารถผลิตวัคซีนเองได้ แต่เราทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดและเป็นคนที่อยู่ในภาวะปลอดภัยที่สุดได้

                                                                      ////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.