Header Ads

สงขลา ผวจ.สข. ยืนยัน พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว 5 ราย ทั้งหมดกลับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซีย และทางสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา เตรียมพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ให้จังหวัดสงขลาอย่างเต็มที่


           วันนี้ (22 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์อิฎฐผล เอี้ยววงษ์เจริญ   นายแพทย์ชำนาญการฝ่ายควบคุมติดต่อทั่วไป ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 5 ราย เป็นเพศชาย มีอาการไม่รุนแรง มีอายุในช่วง 52-75 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งกลับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่สาธารณรัฐมาเลเซีย ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ในห้องแยกเชื้อของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลาและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด   โดยทั้ง ๕ รายทางคณะแพทย์ได้คัดกรอง  และกักตัวทันที  ไม่ได้กลับบ้านหรือเข้าไปในย่านชุมชนแต่อย่างใด 
สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 181 ราย  โดยผลการตรวจไม่พบเชื้อ 159 ราย รอผลตรวจรอบแรก  4 ราย และรอผลตรวจยืนยันรอบที่ 2 จากส่วนกลาง 13 ราย เป็นชาวจังหวัดสงขลา 8 รายและต่างจังหวัดอีก 5 ราย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันเฝ้าระวัง   และทำความสะอาด มัสยิด วัด  รวมทั้งย่านชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ไม่ไปที่ชุมนุมชน ไม่สัมผัสผู้ที่มีอาการป่วย ควรการเว้นระยะทางสังคม หรือ Social Distancing   และคนหนุ่มสาวต้องระวัง การออกไปพบปะสัมผัสกับบุคคลอื่นๆ ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือ ลด ความเสี่ยง ด้วยการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยง การเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อนปรุงสุกใหม่ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ ในกรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องแยกตัวและสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน 
ล่าสุดทางจังหวัด ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา เตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ให้จังหวัดสงขลาอย่างเต็มที่...

ภาพ/ข่าว/สมพร    สงขลา...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.