Header Ads

ปราจีนบุรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


 วันนี้ 21 มีนาคม 2563 เวลา 9:00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายธัญญา เนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน  เพื่อมอบของและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดับไฟป่า โดยมี อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายธวัชชัย วิจิตรวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9 สาขาปราจีนบุรีให้การต้อนรับ
 เนื่องด้วยสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา ในเขตอุทยานแห่งชาติ ทับลานและเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ของจังหวัดปราจีนบุรีนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุไฟป่าในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก วันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน  ดูแล และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ และพบปะกับเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปแก้ไขปัญหาที่ดินและปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบของและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อให้กำลังใจพบปะและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อไป@@@
ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.