Header Ads

รฟท.จับมือ เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต เปิดเส้นทางบุกเบิกขนส่งสินค้าสถานีมาบตาพุด จ.ระยอง-สถานีบ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี


เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2563 ที่สถานีรถไฟมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางสาวเยาวลักษณ์ สุนทรนนท์ หัวหน้ากองบริการสินค้าคอนเทนเนอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) นายปัญญา ปะพุธสะโร ประธานกรรมการ บริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ อดีต ผบก.ภ.จว.ระยอง พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.อำนาจเจริญ พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผบก.ภ.จว.จันทบุรี อาจารย์แห้ว ศาลเจ้าพ่อนาคราช จันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมเปิดโครงการขนส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ โดยรถไฟเส้นทางระหว่างสถานีมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง กับสถานีบ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี พร้อมปล่อยขบวนรถไฟขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เป็นขบวนปฐมฤกษ์ด้วย


นายปัญญา ปะพุธสะโร ประธานกรรมการบริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด กล่าวว่า การที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเส้นทางเดินรถขนส่งตู้สินค้าระหว่างสถานีมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง กับสถานีบ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี ดังกล่าวขึ้น จะทำให้สามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟจากนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด เชื่อมไปสู่ภูมิภาคอื่นของประเทศสะดวก และได้ปริมาณมากขึ้น เป็นการลดต้นทุนระบบขนส่งโลจิสติกส์ และเป็นการลดปริมาณการใช้น้ำมัน ซึ่งเป็นพลังงานสำคัญของชาติ รวมทั้งยังเป็นการลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ลงถึง 3 เท่า ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยลดปริมาณฝุ่น PM2.5 บนท้องถนนได้อย่างชัดเจนด้วย นอกจากนี้ยังจะช่วยลดปัญหาการจราจรและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย ทางเก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด ต้องขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการขนส่งสินค้าดังกล่าว รถเปลี่ยนการขนส่งสินค้าจากรถบรรทุกมาเป็นรถไฟแทน ซึ่งเส้นทางระหว่างสถานีรถไฟมาบตาพุดและสถานีบ้านป่าหวายดังกล่าว ถือว่าเป็นเส้นทางบุกเบิกสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟภายในประเทศและจากความสำเร็จครั้งนี้ จะส่งผลต่อในการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟ เพื่อเพิ่มเส้นทางและปริมาณการขนส่งสินค้าอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การที่ รฟท.ได้มาเปิดเส้นทางใหม่ในการขนส่งสินค้าดังกล่าว โดยมีบริษัทเก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด มาให้บริการ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะจังหวัดระยองเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มีการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การยกระดับพื้นที่ให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของเอเชีย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวยิ่ง ดังนั้น จังหวัดระยอง จึงมีความพร้อมในการกระจายสินค้าโดยเพิ่มช่องทางการขนส่งโดยระบบรางรถไฟไปสู่ภูมิภาคอื่นสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางรางให้เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกด้วย


ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนการขนส่งทางราง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเอกชนด้วย จะเห็นได้ว่าขณะนี้รัฐบาลมีรถไฟรางคู่ไปเกือบทั่วประเทศ ในบางจุดได้เริ่มแล้ว บางจุดกำลังจะขับเคลื่อนการเชื่อมโยงภูมิภาคต่อภูมิภาค โครงการดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หลักๆ จะช่วยลดอุบัติเหตุ-แออัดการจราจรทางถนน ลดต้นทุนการประกอบการ และส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทเอกชนจะได้ประโยชน์ทั้งในแง่ผู้ให้บริการและรับบริการ ดังนั้นถ้ารัฐบาลส่งเสริมและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วน และเปิดโอกาสในบริษัทเอกชนทำธุรกิจแบบนี้ จะทำให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนและจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมได้ด้วย.... 


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.