Header Ads

ราชบุรี ข่าว - สุดยอดไอเดีย ทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้าจีวรสงฆ์
รักษาการเจ้าอาวาส วัดสัตตนารถ จ.ราชบุรี สุดยอดไอเดีย นำผ้าจีวร ผ้าสังฆาติ มาทำหน้ากากอนามัย เป็นการลดต้นทุน แต่ใช้ได้จริง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ช่วงหน้ากากอนามัยขาดแคลน และมีราคาแพง

วันที่ 10 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้าจีวรสงฆ์ หลังสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 ประชาชนจึงมีความตื่นตัว ในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น ทำให้หน้ากากอนามัย หรือ mask ไม่เพียงพอกับความต้องการ ขาดตลาด หาซื้อได้ยาก และมีราคาแพง จากวิกฤตที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลเมืองราชบุรี ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียน บุคคลากรภายในโรงเรียน และประชาชนทั่วไป
แต่สืบเนื่องด้วยวัตถุดิบในการนำมาตัดเย็บหน้ากากอนามัยปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น ทางพระมงคลธรรมาภรณ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร จึงได้ร่วมกับทาง นางสาวมาณวิกา ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) ในการจัดทำโครงการหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าจีวรสงฆ์ เพื่อเป็นลดต้นทุนในการผลิตหน้ากากอนามัย แต่กลับใช้ได้ดีเหมือนหน้ากากอนามัยทั่วไป แต่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ด้วยการซัก ซึ่งทางวัดสัตตนารถปริวัตร จะเป็นออกค่าวัตถุดิบในการผลิตทั้งหมด โดยให้ทางคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาล 1 ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้าจีวรสงฆ์ มอบให้กับพระสงฆ์ คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และฝุ่นละออง PM 2.5 โดยช่วงที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาล 1 สามารถตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยผ้าจีวรสงฆ์ วันหนึ่งได้มากกว่าวันละ 200 ชิ้น


นางสาวมาณวิกา ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) เปิดเผยว่า สำหรับการจัดทำMASK หรือหน้ากากอนามัย ของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร เริ่มจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และทางเทศบาลเมืองราชบุรี เล็งเห็นความสำคัญที่จะช่วยกันรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสตัวนี้ นายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จึงนำคณะครูแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลไปเรียนรู้การตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อจะสามารถนำมาทำใช้ได้เอง โดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อ ซึ่งเวลานี้หายากและมีราคาแพง ประกอบกับท่านเจ้าคุณมงคลธรรมาภรณ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร เล็งเห็นความสำคัญนี้ด้วยเหมือนกัน เลยมีแนวคิดว่า จะนำจีวรของพระซึ่งเป็นจีวรใหม่ยังไม่ได้ใช้เลย มาเป็นวัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัย จึงได้ประสานมายังทางโรงเรียน ในการจัดทำโครงการหน้ากากอนามัยด้วยผ้าจีวรสงฆ์ เพื่อลดต้นทุน และสามารถผลิตให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ ท่านจึงนำจีวรมาให้ทางคณะครู ในการช่วยกันตัดเย็บ โดยหน้ากากอนามัยชุดแรกที่ทำเสร็จ จะถวายพระสงฆ์ไปก่อนจำนวน 500 ชิ้น หลังจากนั้นหน้ากากอนามัยชุดต่อไปทางโรงเรียนจะทยอยทำในช่วงปิดเทอม และจะนำไปแจกให้กับเด็กนักเรียนและบุคคลากรภายในโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม ซึ่งจะแจกอย่างน้อยคนละ 2 ชิ้น เพื่อเด็กนักเรียน จะได้มีหน้ากากอนามัยไว้ใช้และป้องกันไวรัส เพราะจากการวิเคราะห์คาดว่าเชื้อโรคคงไม่หมดในช่วงปิดเทอมนี้อย่างแน่นอน ก็คงต้องดูแลกันต่อไป นอกจากนี้ทางด้านเทศบาลเมืองราชบุรียังได้สนับสนุนยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ และอุปกรณ์วัดไข้ เพื่อที่จะให้ทางโรงเรียน ได้ดูแลเด็กนักเรียนให้ปลอดภัย มาโรงเรียนอย่างมีความสุขอีกด้วย

ด้านพระมงคลธรรมาภรณ์ เจ้าของไอเดียนำผ้าจีวรมาทำหน้ากากอนามัย กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีธรรมยุต และท่านปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครู อาจารย์ ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง โครงการนี้เกิดขึ้นมากจากตามข่าว ตามสื่อต่างๆว่า หน้ากากอนามัยไม่พอใช้กับประชาชน อาตมามองว่าผ้าจีวรใหม่ๆ ที่มีมากมายภายในวัดน่าจะสามารถนำไปตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยได้ จึงได้ไปปรึกษากราบเรียนท่านเจ้าคณะจังหวัด พร้อมทั้งท่านปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จึงได้รับความอนุเคราะห์จากคณะคร และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆ เพราะวัตถุดิบทุกอย่างนั้น ทางวัดรับผิดชอบหมด เพียงแต่ทางวัดต้องการจิตอาสามาช่วยกันในการตัดเย็บ ฉะนั้นท่านใดที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ทราบข่าวแล้วมีจิตอาสาอยากมาช่วยตัดเย็บ ก็สามารถมาติดต่อได้ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร โครงการนี้โดยส่วนตัวคิดว่า เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น โรคภัย ไข้เจ็บ มามากมายตามกระแสข่าวสื่อต่างๆ ก็เลยมีความคิดว่า พระสงฆ์ ควรจะมีการช่วยเหลือประชาชนได้บ้าง ตามที่จะพอช่วยได้ พออาตมานึกถึงผ้าเหลืองผ้าจีวร ที่ชาวบ้านนำมาถวายก็มีมากมาย จึงคิดได้ว่าควรจะเอาผ้าจีวรไปตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย และอาตมายังได้ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ด้วยกันเพื่อนำผ้าจีวร ผ้าสังฆาติ ที่ไม่ได้ใช้นำมามอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำไปตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย ใช้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีความต้องการหน้ากากอนามัย ในช่วงที่หน้ากากอนามัยมีความขาดแคลน และมีราคาแพงอยู่ในขนาดนี้
 

///////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.