Header Ads

ทันตแพทย์ พอ สว เข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ชายแดนฝาง


20มีนาคม 2563 เวลา0800 น มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยทีมทันตกรรมเคลื่อนที่ ทีม18นำโดย นายฉลอง จันทบาลร่วมกับทหารกองกำลังผาเมืองและจิตอาสา คณะครู การศึกษานอกโรงเรียน (กศน)จิตอาสาออฟโรดไม่หวังผลตอบแทน ทั้งหมดร่วม 100 คน เข้าร่วมในการปฏิบัติงานรักษาฟัน และตัดผมฟรีให้กับประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ห่างไกลชายแดน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะได้เข้าทำการตรวจรักษาฟันให้กับประชาชน 4 หมู่บ้าคือบ้านป่าคาหวาย บ้านทรัพย์ตะเคียน บ้านห้วยเดื่อ บ้านดอยป่าไผ่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้ทำการเริ่มตั้งแต่วันที่16-20 มีนาคม 2563 โดยทางทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4 กองกำลังผาเมือง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับคณะ และยังเข้าช่วยตัดผมฟรีให้กับเด็กเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ที่ทาง พอ สว เข้าปฏิบัติการรับรักษาฟันให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกวัน ซึ่งทางทีมทันตกรรมเคลื่อนที่ ทีม18 ได้นำเครื่องมือทำฟันจำนวน 9 เตียงเข้าพื้นที่โดยที่มีทีมทันตแพทย์ จิตอาสาจำนวน 9 คน ทัตแพทย์หญิง นราวดี  ตันฑวรักษ์ แทัตแพทย์หญิง จุฑาวรรณ  โอฬารประวิตร์ ทัตแพทย์หญิง ปาลิตา  ปัญโญ  ทัตแพทย์หญิง กุลวดี. เชิดเกียรติสกุล ทัตแพทย์หญิง นันทวรรณ. กลการประเสริฐ ทัตแพทย์ วรพล สุนทรการวิโรจน์ ร่วมกับทัตแพทย์โรงพยาบาลฝาง เข้าร่วมในการรับรักษาฟันในแต่ละหมู่บ้าน ทำการรักษาฟันทั้งหมดจำนวน 600 กว่ารายในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และทางจิตอาสาออฟโรดไม่หวังผลตอบแทน Thai TG ออฟโรด นำทีมโดยนายอนุวัตร์ สมผดุง นำทีมมาช่วย และมีทีม จิตอาสาทดแทนคุณแผ่นดินออฟโรด ช. ช้าง ออฟโรด อิสระจิตอาสาออฟโรด ฝางแม่อายไชยปราการออฟโรด อิสระ ออฟโรดไอเริฟแค้มปิ้งลำพูนออฟโรด เอก4*4 ออฟโรด Mud Rock Offroadพร้อมจิตอาสาได้รับตัดผมให้กับเยาวชน ประชาชน จำนวน กว่า 100 ราย ซึ่งเป็นโครงการที่ทางกลุ่มครู กศน ในพื้นที่ได้ขอความช่วยเหลือให้กับเยาวชน และประชาชน มีปัญหาฟัน ซึ่งมีพื้นที่ห่างไกลเข้ามาทำการรักษาในเมืองยากลำบาก และมีจำนวนมาก สร้างปัญหาให้เด็กไม่ทานอาหาร ขาดสารอาหาร ไม่มีความสุข เพราะอาการปวดฟัน ที่ทำให้เขาเหล่านั้นมีปัญหาทรมานมานานแล้ว


เมื่อเข้ารับการรักษาก็หายและมีความสุข ได้เห็นรอยยิ้มอย่างมีความสุขทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในงานนี้ทางร้านนิวศิริชัยร้านสยามน๊อต ร้านแก้วเครื่องเงิน แม่วิไล เมืองชีน. สวนส้มศิริเจริญ. โรงแรมสลิฟพิจทรี  โรงแว๊กส้มอ่างขาง. ห้องเย็นแสงจันทร์ คุณนันทพร. ได้ร่วมสมทบจัดอาหารกลางวันให้ทัตแพทย์และคณะทำงาน และชาวบ้านที่มารับรักษาในแต่ละวันขอบคุณสถานีวิจัยพืชสวนฝางที่อนุเคราะห์สถานที่พร้อมที่พักให้กับทีมงานขอบคุณนายรัศมี แสนนามวงค์ ช่วยจัดหาที่พักและอำนวยความสดวกกับคณะทำงานและจะดำเนินการซ่อมหลังคาโรงเรียนและบ้านพักครูซึ่งมีนางสาวกมลวรรณ  กนกวัฒนานนท์ บริจาคหลังคาให้กับโรงเรียนบ้านทรัพย์ตะเคียนและโรงเรียนบ้านห้วยมะยม ส่วน นางปภัศรา เตชะไพบูลย์ (กบ)บริจาคติดตั้งระบบโซล่าเชลพร้อมไฟสว่างให้กับโรงเรียนบ้านทรัพย์ตะเคียนและโรงเรียนบ้านห้วยมะยมและบ้านพักครู ...
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.