Header Ads

ข่าวแพร่ ชาวสะเอียบตรึงกำลังที่ตั้งยื่นหนังสือต่อส.ส.พะเยาคณะกรรมาธิากร ไร้เงาวีระกร-พรมงคล


           เมื่อเวลา13.00น.ของวันที่19มีนาคม พ.ศ.2563ณ.บริเวณในวัดดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ชาวตำบลสะเอียบได้ร่วมกันตรึงกำลังในพื้นที่หลังจากทราบข่าวว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจราณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่นำโดยนายวีระกร คำประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการฯจะใช้เส้นทางสายแพร่ -เชียงม่วน ผ่านไปที่ตำบลเตาปูนเพื่อรับฟังปัญหาโดยมีนายสมมิ่ง เหมืองร้อง ประธานการคัดค้านการสร้างเขื่อนได้นำแกนนำพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสะเอียบจำนวน2,000คนที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่างหรืออ่างเตาปูนที่นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ และนายพรมงคล ชิดชอบ ผู้แทนกรมชลประทานได้ยิบยกขึ้นมาพิจราณาปัดฝุ่นคัดเกาขึ้นมาใหม่เพื่อนำเสนอให้มีการเห็นชอบในการก่อสร้าง โดยชาวตำบลสะเอียบได้ยืนหยัดในการตั้งรับเพื่อยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการฯที่จะใช้เส้นทางสายนี้ผ่านมีนายบุญสิงห์ วรินทร์ลักษณ์ ส.ส.พะเยา รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2ลงมารับหนังสือของกลุ่มแกนนำพร้อมรับปากว่าจะนำส่งต่อนายกรัฐมนตรีเองพร้อมลั่นจะไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างเขื่อนที่มีการกักเก็บน้ำกว่า400 ลบม.อย่างแน่นอนโดยชาวบ้านได้ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นอย่างไรชาวตำบลสะเอียบจะยืนหยัดต่อสู้คัดค้านให้ถึงที่สุดพร้อมจะทำทุกวิถีทางที่จะต่อสู้พร้อมที่จะตั้งรับอยู่ในที่ตั้งหรือจะทำต่อบุคคลที่ไม่หวังดีต่อชาวสะเอียบและจะเผาหุ่นสาบแช่งคนที่สนับสนุนในการเสนอโครงการนี้ขึ้นมาใหม่อย่างเช่นวันนี้ชาวบ้านตำบลสะเอียบยังได้ทำการเผาและสาบแช่งนายณัฐพล ทองไหล นายกอบต.เตาปูน ที่คอยหนุนผลักดันริเริ่มที่จะให้มีการสร้างเขื่อนยมล่าง และเขื่อนยมบนขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งในวันนี้ชาวตำบลสะเอียบซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่ปลูกฝังจิตสำนึกรักในทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรของชาติไว้ตลอดมาโดยโครงการก่อสร้างแก่งเสือเต้น เขื่อนยมล่าง เขื่อนยมบนได้ถูกยกเลิกและปิดตำนานไปแล้วทำให้ชาวตำบลสะเอียบพึงพอใจมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่โครงการดังกล่าวยังได้ผุดขึ้นมาใหม่อีกหลังจากที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ยิบยกประเด็นการสร้างเขื่อนขึ้นมาใหม่โดยมีนัยแอบแฝงซ่อนเล้นและสับขาหลอกชาวบ้านชาวตำบลสะเอียบมาตลอดจนชาวบ้านในตำบลสะเอียบต้องลุกขึ้นมาต่อต้านและคัดค้านในการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่างหรื่ออ่างเตาปูนเป็นเด็ดขาดในวันนี้จึงไร้เงาของส.ส.วีระกร คำประกอบ และนายพรมงคล ชิดชอบ ที่ไม่ยอมมาพบปะกับชาวบ้านตำบลสะเอียบโดยมีเฉพาะส.ส.พะเยาเท่านั้นที่ลงมารับหนังสือ
         ณัฐปคัลภ์  ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.