Header Ads

"ชาวบ้านพร้อมพระพิษุสงฆ์จิตอาสาร่วมกัน บริจาค อิฐ หิน ปูน ทราย สร้างบ้านให้คนพิการทางสมอง "


          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่หมู่บ้านเขาวังเยี่ยม หมู่ที่ 9 ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นางปรณีภรณ์ มีใหม่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ได้ทราบถึงความทุกข์ยากของผู้พิการทางสมองที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจึงได้ชักชวนชาวบ้านและพระพิษุสงฆ์รวมทั้งจิตอาสาช่วยกันสร้างบ้านให้กับ นายเพชร เหล็กคม อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางสมองไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ อาศัยอยู่กับคนแก่อีกหนึ่งคน ดำรงชีพอยู่ด้วยเบี้ยคนพิการและไม่มีที่อยู่อาศัย เบื้องตัน นางปรณีภรณ์  มีใหม่ ได้ประสานไปทางนายฤทธิรงค์ เปรมปรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ จึงได้อนุมัติงบประมาณมาช่วยจำนวน 20,000 บาท ซึ่งการสร้างบ้านในครั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ 50,000 บาท แต่เนื่องจากชาวบ้านเห็นถึงความลำบากของผู้พิการจึง ร่วมแรงร่วมใจกันสละเวลาช่วยกันบริจาค หินปูนทรายคนละเล็กละน้อยเพื่อสร้างบ้านให้โดยไม่มีค่าแรงงานใดๆและได้รับการอนุเคราะห์จากท่านพระครู รัตนวชิรวัฒน์ เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ นำพระพิษุสงฆ์ที่มีฝีมือทางช่างมาช่วยกันก่อสร้างบ้านให้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 50% แต่ยังค้างเงินที่จะซื้อหินปูนทรายอยู่อีกส่วนหนึ่งและคาดว่าน่าจะมีผู้มีจิตศรัทธาช่วยสมทบอีกและคาดว่าจะสร้างบ้านให้แล้วเสร็จพร้อมอยู่อาศัยในอีกไม่เกิน 3 วันนี้สุเทพ อินทจันทร์ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.