Header Ads

กยท. จัดงาน “คืนน้ำยางกลับสู่ต้น” มอบเงินจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูง สารป้องกันและกำจัดเชื้อรา แก่ชาวสวนยาง จ.นราธิวาส แก้ปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา  วันนี้ (9 มี.ค. 63) ที่ห้องประชุมวิภา วังศิริกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน “คืนน้ำยางกลับสู่ต้น” โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพาราใน 10 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสที่มีการระบาดมากที่สุด ประมาณ 700,000 ไร่ ซึ่งโรคนี้ส่งผลให้ต้นยางมีใบร่วงรุนแรง สภาพเสื่อมโทรม ผลผลิตน้ำยางพาราทยอยลดลงถึงขั้นต้องหยุดกรีดยาง เกษตรกรขาดรายได้ ส่งผลเสียหายทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความไม่มั่นคงในอาชีพการทำสวนยางพารา จึงเป็นหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการต่างๆ รวมถึงให้การช่วยเหลือและสนับสนุนภาคเกษตรกรในทุกทาง เพื่อป้องกันและกำจัดโรคนี้
  ด้านนายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเร่งดำเนินมาตรการต่างๆ ในการช่วยกันแก้ปัญหาการระบาดของโรค การสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะอาการของโรค วิธีการป้องกันกำจัดโรคที่เกษตรกรทำได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภาคเกษตรกรในทุกทาง เพื่อป้องกันและกำจัดโรคนี้ ซึ่งโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราขณะนี้ได้หยุดการระบาดไปแล้วช่วงหนึ่ง เนื่องจากฤดูกาลเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะกลับมาได้ใหม่ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง กยท. จึงมีการจัดงานคืนน้ำยางกลับสู่ต้น โดยมอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นยาแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ และสารป้องกันและกำจัดเชื้อรา ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมมูลค่ากว่า  945,450 บาท พร้อมทั้งมีการบรรยายให้ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ คืน”น้ำยางกลับสู่ต้น” นอกจากนี้ยังได้จัดคลินิกอย่างเคลื่อนที่ให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลสวนยางพารา ตลอดจนนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การเสวนาประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

  ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบความผิดปกติในสวนยาง ไม่แน่ใจว่าติดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราหรือไม่ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ กยท. ในพื้นที่ ให้เข้าไปตรวจสอบ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยยางพารายางสงขลาโทร 074 - 586 616 และศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี โทร 077 – 297763   //////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.