Header Ads

แพร่-ที่ดินจังหวัดแพร่สาขาอำเภอสอง ป่าไม้ อช.มย.ตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อยืนยันสิทธิ


           วันที่6มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา10.00น. ที่บ้านป่าเลา หมู่ที่3ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายพิษณุ  ยศหล้า ปลัดอำเภอสอง ประธานคณะทำงานตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่43(พศ.2537)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497พร้อมด้วยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ดินจังหวัดแพร่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่สาขาอำเภอสอง ป่าไม้จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกันตรวจสอบพิสูจน์สิทธิที่ดินที่อยู่อาศัยของราษฎรบ้านป่าเลา ที่ได้ทำการยื่นคำขอเพื่อออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย โดยอาศัยหลักฐาน สค.1 ซึ่งได้ทำการรังวัดและประกาศตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อขอออกโฉนดไปแล้วนั้น วันนี้ทางคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อให้เจ้าของที่ดินชี้พิสูจน์สิทธิเพิ่อยืนยันสิทธิในที่ดินเพื่อทางพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่สาขาอำเภอสองส่งรายงานผลให้กับจังหวัดทราบและอนุมัติออกโฉนดตามขั้นตอนในกรณียืนยันสิทธิที่ดินวันนี้จำนวน9แปลง9ราย ดังนี้1.นางศรีวัน อินต๊ะ ปัญญา2.นางบัวไหล ปินใจ 3.นางสังวาล กาวีวน 4.นางคำปัน สาทุ่ง 5.นางศรีธร จำรัสคำ 6.นางแสงหล้า คำปวง 7.นางมาลี คำปวง 8.นางอัมพร นาต๊ะ 9.นางอาทิตยา คำปวง ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิที่ดินแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้เซนต์กำกับการตรวจสอบสิทธิที่ดินลงด้วยความราบรื่นเรียบร้อยดี


      ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.