Header Ads

นครสวรรค์/// แรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือ ณ วัดหนองม่วง


นครสวรรค์///   แรงงานจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  พัฒนาทักษะฝีมือ ณ วัดหนองม่วง
       นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม พัฒนาทักษะฝีมือ สาขาเทคนิคงานปูน ณ วัดหนองม่วง หมู่4 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 จำนวน 5 วัน
  โดยมีพระใบฎีกาธนกร โฆสธมฺโม เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต1 เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง และมีประชาชนที่สนใจตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับเข้าร่วมรับการฝึกอาชีพ เป็นการต่อยอดเพิ่มเติมจากความรู้เดิมในด้านงานฝีมือ โดยมีนายจิตรกร สีสัย นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8  นครสวรรค์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเทคนิคงานปูน โดยการทำโต๊ะม้าหินในลักษณะต่างๆ ในการฝึกอบรมได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านอาชีพของคนในชุมชน และเป็นการต่อยอดให้กับผู้ที่มีความรู้ในด้านงานปูนให้มีทักษะดียิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพออกสู่ชุมชนต่อไป.......
ภคพล ครองสิน/นครสวรรค์.....รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.