Header Ads

วส.912 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ คัดกรอง เฝ้าระวังและให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


วันที่13มี.ค.63ที่โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านบาเละฮิเล) อ.เมือง จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.นราธิวาส พร้อมด้วย สาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ คัดกรอง เฝ้าระวังและให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ ที่สามารถแพร่กระจายจากการสัมผัสโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส  บุคลากรโรงเรียน และเด็กนักเรียน 100 คนให้การต้อนรับ  โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปรอทวัดไข้อินฟาเรด.ให้กับนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน .ให้สุขศึกษา กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ.ให้มีการทำความสะอาดโรงเรียน.และบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่อง.สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในชุมชนแออัด พร้อมสาธิตการล้างมือที่ถูกต้อง.สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ/สบู่เหลว.สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดูแลเด็กนักเรียน
พ.ท.หญิง สมิตรา อามิน รอง หน.วส.912 สนภ.4 นทพ.กล่าวว่า ตอนนี้เรื่องไวรัสโคโร่นาโควิด-19 กำลังระบาดและเห็นความสำคัญของเยาวชนต้องรณรงค์ให้มีความรู้ดูแลสุขภาพตัวเอง เพื่อป้องกันการระบาดและเฝ้าระวัง เพราะทุกอย่างแคลนหมดเลย ปรอทวัดไข้เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยและในตอนนี้เราต้องป้องกันตนเองรักษาสุขภาพให้ดีที่สุด
จากนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.นราธิวาส ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสบู่เหลวให้กับโรงเรียนเพื่อให้แจกจ่ายให้กับนักเรียนต่อไป                                        ///////////////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.