Header Ads

พิจิตรหลวงพ่อวอนขอ 8 บาท ทำบุญทอดผ้าป่าซื้อหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์


โควิด19 ส่งผลหน้ากากอนามัยขาดแคลน  หาซื้อยากลำบาก  เดือดร้อนถึงพระสงฆ์ต้องจัดอบรมชาวบ้านตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ 499 แห่ง  สำนักสงฆ์อีก 40 แห่ง  หลวงพ่อวอนขอผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ 8 บาท เพื่อซื้อหน้ากากอนามัยได้ 1 ชิ้น ถวายพระสงฆ์

  วันที่  13 มีนาคม 2563  พระราชสิทธิเวที, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และ พระครูพิพิธธรรมเวทย์  เจ้าคณะตำบลหัวดง – ฆะมัง เขต 1  เจ้าอาวาสวัดฆะมัง กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันได้เกิดโรคระบาด โควิด 19  ขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันนี้หน้ากากอนามัยเกิดปัญหาการขาดแคลนและหาซื้อได้ยาก  ซึ่งส่งผลกระทบทั้งประชาชนทั่วไป  ผู้ที่อยู่ในแวดวงการแพทย์  รวมถึงพระสงฆ์ ที่ต้องสัมผัสหรือพบกับคนหมู่มากที่มีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ไวรัสโควิด 19  ถึงแม้ว่าในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวก็ตาม แต่เพื่อเป็นไปตามหลักสุขอนามัย ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่อยู่ในที่ชุมชน หรือ ที่มีผู้คนแออัด ซึ่งปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดอบรมญาติโยม พระภิกษุสามเณร ให้ฝึกทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง หรือแจกจ่าย

   ล่าสุดคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร จึงได้ให้กลุ่มแม่บ้านหน่วยอบรมประชาชน ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จำนวน 15 คน เป็นผู้ตัดเย็บทำหน้ากากอนามัยด้วยผ้าสาลูสีขาวตัดเย็บ 2 ชั้น โดยซื้อผ้ามาให้จัดทำ ผ้า 1 หลา ทำหน้ากากอนามัยได้ 11 ผืน  ต้องใช้แรงงานคนและอุปกรณ์รวมถึงการบรรจุภัณฑ์  มีต้นทุนในการทำผืนละ 8 บาท  เป้าหมายในการทำเพื่อแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์ในวัด 499 แห่ง  สำนักสงฆ์อีก 40 แห่ง รวมถึงถ้ามีมากพอก็จะนำไปมอบให้ รพ.พิจิตร หรือ โรงพยาบาลประจำอำเภอต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วย แต่ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ยังขาดปัจจัยที่จะต้องใช้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัย จึงจะจัดทอดผ้าป่าหน้ากากอนามัยหรือรับบริจาคเงินขึ้นในวันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา  13.00 น. ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร

 ดังนั้นจึงวิงวอนขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน 8 บาท เพื่อสมทุบทุนในการจัดทำหน้ากากอนามัยได้ 1 ผืน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่   โทร. 081-8863696 หรือ 085-6069468 หรือร่วมบริจาคเงินทำบุญ เพื่อสุขภาพพระสงฆ์ ร่วมบุญได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร หรือ ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 610-0-48753-5

 

 
สิทธิพจน์   พิจิตร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.