Header Ads

รองแม่ทัพภาคที่4ลงตรวจด่านพรมแดนสุไหงโกลก นราธิวาส สยบข่าวลือ นราธิวาส - รองแม่ทัพภาคที่4ลงตรวจด่านพรมแดนสุไหงโกลก และจัดกิจกรรม "Big Cleaning ห่างไกล COVID-19


วันนี้ 20  มีนาคม ที่ประชุมมีมติเสนอให้ทุกพื้นที่ เร่งช่วยกันบิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาดมัสยิด  โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่มีผู้ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แล้วมีผู้ป่วยติดเชื้อ ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ในบริเวณบ้านผู้ป่วย โดยใช้ไฮเตอร์ 1 cc.ผสมน้ำ 1 ลิตร ใส่ลงเครื่องฉีดยาหญ้า นำไปฉีดพ่นหรือเช็ดถู เพื่อขจัดเชื้อไวรัสให้หมดไป

ทั้งนี้  พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ด่านสุไหงโกลก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผนึกกำลัง ดูแลอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด่านชายแดนไทย- มาเลย์ ขณะที่วันนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับจิตอาสา อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาด (ตามแถลงการณ์จุฬาราชมนตรี) เพื่อฆ่าเชื้อ และเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19) ร่วมใจ Big Cleaning ทำความสะอาดมัสยิดอัตตักวา  บ้านตือระ  อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมละหมาดวันศุกร์

นอกจากนี้ พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การที่มีแชร์ภาพพร้อมข้อความทางกลุ่มไลน์ต่างๆ ว่าประชาชนนั่งเรือข้ามฟากจากประเทศมาเลเซียเข้ามายังไทยโดยผ่านจุดผ่อนปรน หลังจากมาเลเซียปิดประเทศ นั้น ซึ่งภาพดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ใช่พื้นที่ด่านอ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมเน้นย้ำว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่นที่เป็นรังโรค และเมืองอื่น ๆ ในประเทศจีนที่มีการระบาด ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ทุกครั้ง
ข่าว / แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.