Header Ads

กอ.รมน.ภาค 4 มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ คอรีน สเปย์ฆ่าเชื้อ และชุดป้องกันเชื้อโรค ให้หน่วยกำลังปฏิบัติงานร่วมภาคประชาชนในพื้นที่ ต้านโควิด-19


 วันนี้ 22 มี.ค.63 เวลา 12.30 น. ที่ กองบังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีรับ-มอบ สิ่งของอุปกรณ์ โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ คอรีน ชุดป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคล และสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้หน่วยในพื้นที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้นำไปดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด-19  โดยมีผู้แทนของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนเข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้


 พลตรี เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ที่มอบในครั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เล็งเห็นถึงความรุนแรงของเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยพลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้สั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ให้ร่วมกับส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยโควิด – 19 เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 โดยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ทั้ง วัด มัสยิด ตลาด ชุมชน  และสถานที่สาธารณะ ด้วยการนำน้ำยาคอรีนผสมกับน้ำในอัตราส่วน และทำการฉีดล้าง ฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อลดการทวีความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตลอดจนเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.