Header Ads

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ลงประชุมตรวจเยี่ยมแนวทางการป้องกันภัยจากเชื้อโควิด-19 สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-มาเลย์


วันที่ 15 มี.ค.63 ที่ ด่านศุลกากรสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส  พลตรีเกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชุมรับทราบแนวทางการป้องกันภัยจากเชื้อโควิด-19  เพื่อเสริม สนับสนุน มาตรการป้องกันของรัฐบาลสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี  นายด่านศุลกากรสุไหงโกลก ด่านศุลกากรตากใบ  ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา นายอำเภอสุไหงโกลก สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

พลตรีเกรียงไกร  ศรีรักษ์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นจุดสำคัญของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะมีด่านชายแดน 3 ด่าน รวมทั้งมีจุดผ่อนปรน ท่าข้ามธรรมชาติหลายจุด พลโทพรศักดิ์  พูลสสัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใยเป็นพิเศษ จึงสั่งการให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ลงมาตรวจเยี่ยม ประชุมหารือ แนวทางการป้องกันภัยจากเชื้อโควิด-19 และมาให้กำลังใจหน่วยงานที่ทำหน้าที่ทุกคน  สำคัญ คือ มารับฟังแนวทางในการดูแลคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของระบาดตามด่านตรวจชายแดนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค  เพื่อจะได้ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมในส่วนที่มีปัญหาขัดข้อง หรือขาดแคลน  จากการรับฟังรายงานการปฏิบัติของหน่วยงานของสุไหงโกลก พบว่าได้ดำเนินการใช้มาตรการเชิงรุก พร้อมประสานเข้าไปในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกด้าน   สำหรับจุดผ่อนปรนและช่องทางตามธรรมชาติก็จะให้เสริมกำลังป้องกันตามแนวชายแดนเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.และสาธารณสุขในพื้นที่ในการตรวจคัดกรอง   นอกจากนี้จะได้ให้ศูนย์อำนวยการการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกำลังและอุปกรณ์เข้ามาเสริม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรอง การให้ความรู้แก่ประชาชน และมาสอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้
ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับ กรณี 132 คนไทย ที่เดินทางกลับจากการไปร่วมกิจกรรมศาสนาในประเทศมาเลเซีย ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสได้มีการประชุมหารือ เพื่อติดตามผู้ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้มารายงานตัวเพื่อทำการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สิ่งสำคัญคือการ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจโรคตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง  เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกและสามารถดูแลตนเองได้                 /////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.