Header Ads

ข่าวแพร่ คณะกรรมาธิการลงพื้นที่เตาปูนรับฟังปัญหาเรื่องน้ำผุดโครงการสร้างเขื่อนเตาปูน3ระดับ

                                                               
                             
         วันที่19มีนาคม พ.ศ.2563เวลา 14.00น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจราณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่1นายบุญสิงห์ วรินทร์ลักษณ์ ส.ส.พะเยารองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่2 นายอุบลรัตน์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้แทนกรมชลประทาน และคณะได้ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับปัณหาเรื่องน้ำมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายกิติพัฒน์ กะวังนายอำเภอสองหัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต.เตาปูน นายกอบต.สะเอียบ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ผู้นำเตาปูนและชาวบ้านตำบลสะเอียบจำนวนหนึ่งเข้ารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำทั้งระบบโดยเบื้องต้นนายณัฐพล ทองไหล นายกอบต.เตาปูนได้นำเสนอ โครงการสูบน้ำด้วยพลังแสงพระอาทิตย์จากแม่น้ำยมมายังฝายทุ่งใผ่ และสูบขึ้นไปยังอ่างแม่สองโดยการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบ้านอัมพวันหมู่ที่8 ระยะทาง7.5กม.ถึงฝายทุ่งใผ่สูบจากฝายทุ่งใผ่ขึ้นไปที่อ่างแม่สองระยะทาง3.5กม.โดยพื้นที่โครงการจะได้รับประโยชน์จำนวน21,000ไร่ตั้งแต่ตำบลเตาปูนอำเภอสองถึงตำบลแม่ยางร้องอำเภอร้องกวาง
              ในส่วนประเด็นการนำเสนอของนายวีระกร คำประกอบ คณะกรรมาธิการฯได้ยิบยกโครงการก่อสร้างเขื่อนที่ใช้ชื่อว่าเขื่อนเตาปูน ให้นายพรมงคล ชิดชอบผู้แทนกรมชลประธานชี้แจงเกี่ยวโครงการก่อสร้างมีอยู่3ทางเลือก คือ1.กั้นน้ำยมที่ตำบลเตาปูนในระดับ 9เมตร บรรจุน้ำได้ประมาณ 3ล้านลบม. ไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างจะท่วมเฉพาะพื้นที่ทำกินของราษฎรตำบลเตาปูนบางส่วน 2.กั้นน้ำยม20เมตรบรรจุน้ำได้ประมาณ34ล้านลบม. จะท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของตำบลเตาปูน และเอ่อขึ้นไปตามลำน้ำแม่งาวท่วมพื้นที่อำเภองาว ในส่วนตำบลสะเอียบจะท่วมปริ่มเต็มตลิ่งไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตร 3.กั้นแม่น้ำยมระดับ23เมตร บรรจุน้ำได้300ล้านลบม.จะท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของพื้นตำบลเตาปูน พื้นที่ตำบลแม่ตีบพื้นที่บ้านป่าเลาจำนวน81ไร่เท่านั้น โดยการชี้แจงจากผู้แทนกรมชลประทานยังมีความคลุมเครืออยู่และไม่ชัดเจนจน นายเอก ใจตรง กำนันตำบลเตาปูน ได้นำเรียนต่อในที่ประชุมว่า ถ้าหากโครงการที่ทางกรมชลประทานได้เสนอนั้นชาวตำบลเตาปูนก็ไม่สามารถรับได้เพราะพี่น้องชาวตำบลสะเอียบกับเตาปูนเป็นตำบลบ้านพี่บ้านน้องไม่อยากให้มีโครงการที่เป็นผลกระทบนั้นไม่เห็นด้วยพร้อมเสนอให้สร้างประตูน้ำเพื่อส่งไปยังฝายแม่ยมและไม่เห็นชอบกับโครงการที่กับเก็บน้ำในแม่น้ำยมจนเป็นผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลสะเอียบ ในส่วนของนายบุญสิงห์ วรินทร์ลักษณ์ ส.ส.พะเยา หนึ่งในคณะกรรมาธิการก็ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นที่ทางกรมชลได้นำเสนอมานั้นให้ยุติและทบทวนขึ้นมาใหม่และไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนชาวตำบลสะเอียบอีกต่อไปจากนั้นนายวีระกร คำประกอบ ได้ขอบคุณหน่วยงานและผู้นำได้ทำการปิดการประชุมและรีบเดินทางไปที่จังหวัดน่านต่อไป
          ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา  ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.