Header Ads

จังหวัดตราด จัดพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ เพื่อเฉลิมฉลองในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอวันที่ 1 มี.ค.2563  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ เพื่อเฉลิมฉลองในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอ โดยเริ่มต้นที่อำเภอเขาสมิง เป็นอำเภอแรกของจังหวัดตราด โดยมี นายพีระวัฒน์ วังรัตกุล นายอำเภอเขาสมิง พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจิตอาสา และเยาวชนนักเรียนในพื้นที่อำเภอเขาสมิง ร่วมในพิธี

สำหรับการจัดพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ไปยัทุกอำเภอ  ทั้งนี้พื่อเป็นการให้ประชาชนในทุกพื้นที่  ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆในการร่วมเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์   ตามที่จังหวัดตราด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36  “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2563 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3  “ตราดเกมส์”  ระหว่างวันที่  24 -30 เมษายน 2563 ซึ่งการประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ ทางจังหวัด มีกำหนดจัดขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดตราด ตั้งแต่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเกาะกูด อำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ และอำเภอเมืองตราด ตามลำดับ เพื่อจัดพิธีมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ ก่อนถึงกำหนดวันจัดการแข่งขันที่ใกล้จะถึงนี้


ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าว จ.ตราด
ขับเคลื่อนโดย Blogger.