Header Ads

3 ด่านด่านสุไหงโกลกด่านตากใบและด่านบูเก๊ะตา เพิ่มการตรวจและคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดนราธิวาส อย่างเข้มข้น หลังจากผู้เดินทางร่วมงานดาวะห์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


14 มีนาคม 2563 ความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  COVID-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขอเรียนกรณีการเข้าร่วมงาน Jhor Qudamak &Ulamak Malaysia 2019 ณ Sri Petaling Mosque กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชียจากกรณีที่มีการชุมนุมของผู้เผยแพร่ศาสนา (hor Qudamak & Ulamak Malaysia 2020) ณ Sri Petaling Mosque กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 10,00 คน และต่อมาได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVD 19 หลังจากเข้าร่วมการชุมนุมดังกล่าว ทั้งนี้ ปรากฎรายงานข่าวว่ามีคนไทยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 132 คน ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศไทย


ทั้งนี้ ปรากฏรายงานข่าวว่ามีคนไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 132 คน  ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศแจ้งให้คนไทยทั้ง 132 คน ช้างตันที่อาจยังพำนักอยู่ในมาเลเชีย รวมทั้งผู้ใกล้ชิดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมขังตัน โปรดดำเนินการ ดังนี้ พบแพทย์ทันที ณ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด (รายชื่อโรงพยาบาลในมาเลเชียปรากฏตามเอกสารแนบ) เพื่อตรวจหาเชื้อ CVD-19  โดยขอให้แจ้งโรงพยาบาลทราบถึงกิจกรรมที่ได้ทำและประวัติการพบปะผู้คนอย่างละเอียดเพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้อง


พ.ต.อ.ศุภชาติ เวชพร ผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส (ผกก.ต.จว.นราธิวาส) เปิดเผยว่า  จากการแพร่ระบาดโควิท19 ทางผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 6 ได้เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่กำชับให้ทุกนายในขณะที่ได้มีการเตรียมพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ที่จะระวังในการติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย ถุงมือ  ในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์ ที่ต้องสัมผัสกับประชาชนที่มาใช้บริการ ก็จะมีการทำความสะอาดทุกๆ 1 ชั่วโมงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตลอดจนประชาชน  ที่มารับบริการ เพราะฉะนั้นในส่วนของทั้ง 3 ด่านด่านสุไหงโกลกด่านตากใบและด่านบูเก๊ะตา ได้มีมาตรการที่จะตรวจเข้ม  ทุกด่าน  เพื่อสร้างความเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้เน้นย้ำ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ


อย่างไรก็ตาม การคัดกรองผู้ป่วยได้หลายคนพร้อมกัน และให้บริการตรวจวัดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แยกผู้ป่วยที่มี่อาการไข้ สูงหรือผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ได้ เพื่อแยกผู้ป่วยไปรับการรักษาในห้องตรวจแยกโรคที่ได้มาตรฐาน ต่อไป และบริการแจกหน้ากากอนามัย พร้อมแนะนำการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิค 19 ให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังฝั่งประเทศไทย อีกด้วย


ข่าว / แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.