Header Ads

ร้อยเอ็ด/...อบจ.และ สสจ.ร้อยเอ็ด ห่วงใยใส่ใจ ปชช.มาเที่ยวงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563


         เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มีนาคม 2563ที่ เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย พิธีเปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563  มีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ  นายชำนาญ ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ
         ในโอกาสนี้นายมังกร  ยนต์ตระกูล นายก อบจ.พร้อมเจ้าหน้าที่ อบจ.ร้อยเอ็ด ให้บริการแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนที่มาเที่ยวงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563  พร้อมจัดตั้งโรงทานกินข้าวปุ้นบริการข้าวปุ้น ฟรี   ดังคำขวัญ  “มากินข้าวปุ้น-เอาบุญผะเหวด -มาฟังเทศน์มหาชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด นำกันเด้อ
         นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คุมเข้ม ตรวจคัดกรองผู้มาเที่ยวงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ดเพื่อความปลอดภัย และเพื่อคัดกรองประชาชนที่มาร่วมงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะทำการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้างาน ด้วยเครื่องมือ เทอโมแสกน หากตรวจพบผู้ใดที่มีอุณหภูมิ 37.5 องศา มีไข้ ประกอบกับไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และหายใจเหนื่อยหอบ หรืออาการอย่างใดอย่างนึงร่วมด้วย และมีประวัติที่เสี่ยง โดยเฉพาะช่วงกักตัว 14 วัน ทางเจ้าหน้าที่ จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป.....


สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.