Header Ads

พิจิตรชาวบ้านระทมพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหาย20หลังคาเรือน

   

วันที่ 22  มี.ค. 2563  นางรติฬส  พ่วงพร้อม  หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร  มอบหมายให้  น.ส.อัญชลี  พันธุ์ปัญญา  หัวหน้ากลุ่มยุทธสาสตร์ และการจัดการ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร , นายจิรวุฑฒิ    ผะอบเหล็ก นายช่างโยธาชำนาญงาน  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ประสานงานกับ นายมานพ พุกกลิ่น นายก อบต.หนองโสน ,  นายไชยา นากอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 21.40 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมพัดกรรโชกแรง  ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยจำนวนหลายหลัง ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าพายุได้พัดบ้านเรือนราษฎรในเขต หมู่ 1 , หมู่ 6 , หมู่ 17 ,ได้รับความเสียหาย รวม 20 หลังคาเรือน  แต่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดมี 4 หลังคาเรือน ที่หลังคาบ้านปลิวไปกับสายลมหายไปทั้งแถบ  ไม่เว้นแม้แต่บ้านของผู้ใหญ่บ้านก็ถูกลมพายุพัดพาหลังคาบ้านปลิวไปติดอยู่บนหอกระจายข่าว


ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น  นายมานพ พุกกลิ่น นายก อบต.หนองโสน กล่าวว่า  กองช่างของ อบต.หนองโสน  กำลังเร่งสำรวจและประเมินความเสียหาย ซึ่งมีงบประมาณในการช่วยเหลือบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยไม่เกินหลังละ 33,000 บาท  ส่วนบ้านที่เสียหายอย่างหนักที่ค่าวัสดุเกินกว่านี้ หรืออาจสูงถึง 100,000 บาทขึ้นไป  ก็คงต้องขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร รวมถึงส่วนราชการอื่นๆ ขอให้จัดงบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าการจัดหาวัสดุจะทำได้ภายใน 1-2 วันนี้ ส่วนแรงงานก็ได้ระดมจิตอาสาผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ และเพื่อนบ้านมาช่วยกันเป็นแรงงานซ่อมแซมหลังคาบ้านและบ้านเรือนของผู้ที่ประสบเหตุวาตภัยแล้ว

สำหรับภาคประชาชนหรือองค์กรมูลนิธิฯ ที่ต้องการสนับสนุนหรือช่วยเหลือถุงยังชีพหรือวัสดุก่อสร้างสามรถติดต่อประสานงานได้ที่  นายมานพ พุกกลิ่น นายก อบต.หนองโสน   โทร 085-7315070  ,  นาย ไชยา นากอก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17  โทร  063-2539919สิทธิพจน์  พิจิตร...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.