Header Ads

นราธิวาส - ทต.กะลุวอเหนือ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายอัสมีรี  แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส  ที่ระบาดเมือปี 2545 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเสียบพลัน ปอดอักเสบ และมีภาวะแทรกซ้อน  พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เป็นโรคร้ายแรง จากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข โรคและภัยสุขภาพ (Emergency Operation Center:EOC) จังหวัดนราธิวาส  ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลกรวม 106 ประเทศ รวมจำนวน 169,512 ราย เสียชีวิต 6,515 ราย และสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย พบผู้ป่วย 11 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 35 ราย เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการที่สำคัญคือ  การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรค โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย และการล้างมือเพื่อป้องกันโรค ไม่เฉพาะโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น


 นายอัสมีรี  แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน,แกนนำชุมชน,กลุ่มสตรี,อสม,กลุ่มตัดเย็บ และพนักงานเทศบาล  รวมจำนวน 100 คน การดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับความรู้จากวิทยากรนายถวิล แสงแก้วตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม และวิทยากรเชิงปฏิบัตินางสาวอายดา  อาแว และนางสาวอาตีกะห์  กะจินายถวิล แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 2019  ซึ่งมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เป็นโรคร้ายแรง    ทำให้เกิดการตื่นตระหนกของประชาชนทั่วโลก ซึ่งพบการระบาดไปในหลายประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรง สาเหตุการเสียชีวิต ส่วนใหญ่ ตัวไวรัส COVID-19 จะทำให้เกิดการไข้สูง จาม ไอ การอักเสบของปอดและเยื่อหุ้มปอดอย่างรุนแรง ดังนั้นมาตรการป้องกันไม่ให้ติดโรค COVID-19 นั้นถือว่าจำเป็น ด้วยการดำเนินมาตรการการรักษาร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายเพื่อมิให้ป่วย การป้องกันตนเอง เช่นการเดินทางไปในประเทศหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้องทั้งเวยแอลกอฮอล์เจล สบู่ การสวมหน้ากากาอนามัยอย่างถูกวิธีการ การไม่นำเอามือมาป้ายหรือจับหน้า และความรู้ความเข้าใจการดำเนินไปของโรควิดเป็นสิ่งสำคัญข่าว/ ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.