Header Ads

ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการ “ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพชุมชน” โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับชุมชนโดยรอบท่าเรือฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


   ที่ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เผยว่าทางท่าเรือฯ ได้มีการการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับการดำเนินโครงการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านความรับผิดต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วม ของท่าเรือแหลมฉบัง

โดยให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย เป็นผู้ดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับ 39 ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  จำนวน 110 คน ในวันที่  3 ก.พ. ระหว่างเวลา 08.00-14.00 น. และวันที่ 17 ก.พ. 63 ระหว่างเวลา 9.00 น- 16.00 น. และวันที่ 18 ก.พ. ระหว่างเวลา 13.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย โดยได้ดำเนินโครงตรวจสุขภาพประจำปีให้กับชุมชนรอบท่าเรือต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว


ยืนยงค์  ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.