Header Ads

นครนายก วัดหลวงพ่อปากแดง เป็นวัดนำล่องประกาศปิดวัดชั่วคราว หวั่นโควิด-19


พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) ประกาศปิดวัดชั่วคราวตังแต่วันที่ 20มีนาคม2563ถึง วันที่3เมษายน 2563เริ่มเปิดวัดในวันที่ 4 เมษายน 2563 เพื่อทำความสะอาดป้องกันโรคโควิด-19 ที่วัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก ถึงสาเหตุที่ต้องปิดวัด เพื่อเป็นการนำล่องวัดแรกในจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563ถึงวันที่ 3เมษายน 2563 เป็นเวลา 15 วันและในวันที่ 4 เมษายน 2563 ทางวัดพราหมณีจะได้เปิดตามปกติ
ด้วยในวันนี้ทางวัดพราหมณีได้ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขายในวัดได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดในบริเวณรอบวัดทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของวัดพราหมณี เนื่องจากได้มีประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก และแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดง เป็นจำนวนมาก ทางวัดจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงมีคำสั่งปิดวัดทำความสะอาดเพื่อเป็นวัดนำล่องในจังหวัดนครนายกดังกล่าว

สัมภาษณ์ พระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.