Header Ads

พะเยา...จ.พะเยา ประชุมหารือแนวทางป้องกัน การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 และหาสถานที่รองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมากจากต่างประเทศวันที่ 10 มีนาคม 2563 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือแนวทางในการตรวจสอบและควบคุมดูแลป้องกัน การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา โดยมี นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กา , ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่กา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุม ได้มีการหารือแนวทางในการจัดหาสถานที่และได้เสนอพื้นที่ศูนย์อัญมณี  ซึ่งตั้งอยู่ ต.แม่กา  อ.เมืองพะเยา  เป็นสถานที่ใช้กักกันรองรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อ เฝ้าดูอาการ ผู้ต้องสงสัย ที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด19 นะยะเวลา 14 วัน และในขณะนี้มีจำนวนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งหมด 28 ราย  ที่เฝ้่ารอดูอาการภายใน 14 วัน และยังไม่พบบุคคลใดที่มีอาการดังกล่าว โดยในที่ประชุม เสนอให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ภายใน 3 วันจะหาข้อสรุปต่อไป
ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.