Header Ads

ราชบุรี ข่าว - พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในจังหวัดราชบุรี


 เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 22 มี.ค.63 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดงจังหวัด ได้ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายแรกของจังหวัดราชบุรี เป็นผู้หญิง ชาวอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้เดินทางไปยังสถานบันเทิงแถวย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ 

 ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 66 ราย รอผล 4 ราย และรอผลบุคคลผู้สัมผัสผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้ออีก 1 ราย ตอนนี้ได้อยู่ในกระบวนการกักตัวเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน ตามแผนการซ้อนรับมือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้รอผลยืนยันจากทางส่วนกลาง ทางจังหวัดจึงขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยัน หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด แยกกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันหากพบว่ามีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ อย่างใด อย่างหนึ่งเช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม

////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.