Header Ads

กาชาดยะลา แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนป้องกัน โควิด-19


วันนี้(20มีค.63) นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เดินทางไปยังโรงพยาบาลยะลา เพื่อแจกหน้ากาอนามัยแบบผ้าจำนวน 500 ชิ้น ที่ทางสมาชิกเหล่ากาชาดได้ดำเนินการตัดเย็บ

นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สภากาชาติไทย ได้มีนโยบายที่ให้เหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด จัดหาหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้เพื่อป้องกันตัวเองในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาด ซึ่งด้วยความห่วงใยของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จึงจัดทำโครงการจิตอาสาจัดทำหน้ากากอนามัยไว้แจกจ่ายให้ประชาชน ได้มาแจกจ่ายที่โรงบาลยะลาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยก่อนหน้านี้ได้ไปแจกที่ศูนย์เยาวชนยะลา และที่ตลาดสดยะลา

นอกจากนี้ ทางกาชาดจังหวัดยะลา ได้มีการสนับสนุนจังหวัดในเรื่องการให้ความรู้ จัดทำหน้ากากอนามัย ประชุมกรรมการเพื่อแชร์ทางโซเชียลว่าควรปฏิบัตตัวอย่างไรในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส ส่วนหน้ากากอนามัยขณะนี้นั้น ทางกาชาดได้จัดทำเรื่อยๆ และเมื่อได้ปริมาณที่พอเหมาะก็จะแจกจ่ายตาม ชุมชน โรงพยาบาล ตลาดสด โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนได้สวมใส่หน้ากากอนามัย และถึงขณะนี้ยังทำเรื่อยๆยังไม่มีกำหนดว่าจะหยุด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.