Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ต.แพงพวย เสริมความรู้รับมือโควิก 19วันที่ 10 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมรวมใจ ชั้น 3 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอดำเนินสะดวก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีนายบุญฤทธิ์ โจสรรค์นุสนธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการดังกล่าว โดยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส(SARS) ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบ และมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้พบว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในชื่อไวรัสโคโรน่า ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบเป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส(SARS) และเมอร์ส(MERS)โดยในประเทศไทย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 837 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อยังคงรับไว้ในโรงพยาบาล 134 ราย อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 692 ราย และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน 11 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 34 ราย จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ของประเทศยังมีการระบาดมีอัตราป่วยเพิ่มขึ้น มีผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว

จากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 โดยการให้ความรู้ การป้องกันดูแลตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้สร้างทีมวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญมาเผยแพร่ความรู้การทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่อใช้ป้องกันตนเองภายในครัวเรือน พร้อมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้มีทีมงานของ กศน.อำเภอดำเนินสะดวก มาเป็นวิทยากรการทำหน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชน อสม. เพื่อไปขยายเครือข่ายในชุมชนต่อไป โดยมีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 150 คน


//////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.