Header Ads

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ยังคงตั้งจุดคัดกรองตรวจเข้มประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเข้าออกพรมแดนเบตง ป้องกันไวรัสโควิด 19 พบเห็นผู้กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ไม่ยอมกักตัว เจอปรับสูงสุด 2 หมื่นวันที่ 9 มี.ค.63 บรรยากาศที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ยังคงมีประชาชน นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ยื่นหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงประทับตราหนังสือเดินทางขาเข้าเมืองเบตง พร้อมตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือไบโอเมตทริก ซ์ (Biometrics) และผ่านกล้องเทอร์โมสแกนสำหรับคัดกรองผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ถึงจะมีปริมาณประชาชน นักท่องเที่ยว ลดลงมาก เพราะปัญหาไวรัสโควิด19 แต่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงก็ยังคงร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง ตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง ทั้งพื้นที่ในอาคาร  ห้องน้ำ โดยเฉพาะจุดสัมผัสต่างๆ และจัดเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ พร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่  เพื่อสกัดกั้นและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19
นางสาวอาอิชะฮ์ มูซอ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จะคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านเข้าออกด่านพรมแดนเบตงโดยตรวจอุณหภูมิร่างกาย ด้วยกล้องเทอร์โมสแกน  ถ้าพบผู้มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียล ก็จะแยกออกมาแล้วตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ก็จะเช็คโดยละเอียด เพื่อสกัดกั้นและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19  หากพบว่ามีอาการไข้ ก็จะคัดแยกตัวเข้าสู่การกักตัวรักษาอาการที่ โรงพยาบาลเบตง เพื่อเฝ้าดูและรักษาอาการต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการ จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำประวัติโดยละเอียด ก่อนให้เดินทางกลับที่พักที่แจ้งไว้ โดยขอความร่วมมือผู้เดินทางชาวต่างชาติในการกรอกข้อมูลที่พักตามแบบ immigration card อย่างละเอียด เพื่อสะดวกต่อการติดตามตัวภายหลัง สำหรับตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้รับคำสั่งให้ระวังตนเอง สวมหน้ากากอนามัย  สวมถุงมือ  พร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดเคาท์เตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือตรวจคนเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้ง  และสั่งงดลาไปต่างประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศเสี่ยง ประกอบด้วย เกาหลีใต้  จีน   มาเก๊า  ฮ่องกง  ญี่ปุ่น  มาเลเซีย  เวียดนาม  สิงคโปร์  อิตาลี  อิหร่าน
นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า สำหรับประชาชนท่านใด ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศ ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อท่านเดินทางกลับเข้าประเทศแล้ว ท่านควรสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยหากพบว่าตนเองมีอาการดังกล่าว ให้ท่านรีบไปพบแพทย์ทันที โดยควรที่จะแจ้งประวัติการเดินทาง การสัมผัสผู้ติดเชื้อ ยินยอมเข้ารับการรักษา ยอมแยกกัก, กักกัน หรือการคุมสังเกตอาการ หากท่านปิดบังข้อมูลดังกล่าว หรือปฏิเสธการรักษา จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตาม ม.31, ม.34, ม.50 และ ม.51พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558


โยธิน  ประชามติรัฐ   อ.เบตง จ.ยะลา  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.