Header Ads

ร 15 พัน1 คลองท่อม เตรียมพร้อมสถานที่ โรงพยาบาลภาคสนาม 250เตียง หากมีคำสั่งจากกระทรวงกลาโหม รองรับผู้ทีเดินทางมาจากจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด19 แต่ยังมีความกังวลในมาตรการความปลอดภัย


วันที่ 8 มี.ค.63 เจ้าหน้าที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15 คลองท่อม  อ.คลองท่อม จ.กระบี่  เตรียมความพร้อมสถานที่  โรงพยาบาลภาคสนาม   หลังทางจังหวัด มีนโยบาย  ที่จะใช้พื้นที่ค่ายร.15พัน1 เป็นโรงพยาบาลภาคสนาม จำนวน 250เตียง รองรับ ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด19  เพื่อเฝ้ารอดูอาการเป็นเวลา14วัน

พ.อ.โกเมศ  รันตผ่องใส ผบ.พัน ร15 พัน1 เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางจังหวัดมีแผน ใช้พื้นที่ ภายในค่าย ร.15พัน1 อ.คลองท่อม. จ.กระบี่  เป็นโรงพยาบาลภาคสนาม  ก็ได้มีการ จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ ไว้แล้ว แต่ก็ต้องมีมาตรการป้องกันที่รัดกุม  เนื่องจากในค่ายก็มีครอบครัวทหารอยู่หลายครอบครัว  รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีความกังวลในเรื่องนี้   แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะเปิดโรงพยาบาลภาคสนามนั้น เป็นเพียงนโยบายทางจังหวัดจึงยังไม่มีการดำเนินการในทันที  จะต้องรอให้ทางกระทรวงกลาโหมอนุมัติ และสาธารณสุขสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์  ทั้งนี้จะมีการพูดคุยอีกหลายขั้นตอน ในซ้อมแผนเตรียมความพร้อมร่วมกับทางจังหวัดกระบี่อีกด้วย


ขณะที่ประชุมจังหวัด ได้ มีแผนที่ ใช้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 เป็นสถานที่กักตัวเฝ้ารอดูอาการ 14 วัน ของผู้ใช้แรงงาน ที่เดินทาง กลับ มาจากประเทศจีน  เกาหลี อิตาลี และนักศึกษาจากประเทศตะวันออกกลาง อีกจำนวน  100 เตียง   นอกจากนี้ทาง โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่  ตั้งจุดตรวจวัดเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด ทำประวัติพร้อมสถานที่อาศัยอย่างชัดเจน ทั้งเฝ้าติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด และให้ทุกอำเภอยกเลิกการจัดงานบันเทิงต่างๆ รวมถึงสนามชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา
ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.