Header Ads

นทพ.ช่วยเหลือประชาชนเร่งฉีดน้ำบรรเทา PM 2.5        จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 เกินมาตรฐานที่คนไทยรู้จักมากกว่า 2 ปี กลับมาสร้างปัญหามลภาวะทางอากาศใน 35 เขตพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญจึงมีการกำหนด 12 มาตราการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทยโดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ เครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ และรถดับเพลิงอเนกประสงค์ เข้าดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละออง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และศูนย์พัฒนาสมรรภาพคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ 2563 จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน จะมีสภาพอากาศอยู่ในภาวะปกติ

ข่าวโดย...จักรภัทร แสนภูธร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.