Header Ads

เวทีการนำเสนอพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้องประชุมริมปิง โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวดนครสวรรค์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ ผลการดำเนินงานในระดับประเทศในวันนี้
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติให้จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO  จังหวัด ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวไปแล้ว วันนี้ ทางพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เชิญ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 ราย นำผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาและแนวคิดการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม มานำเสนอให้กับตัวแทนคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการนำผู้แทนจากคณะกรรมการ ที่มีความเชี่ยวชาญ แต่ละด้านรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยการจัดเวทีวันนี้จะมี 1 ใน 10 ประพันธ์ ที่จะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ภายในงาน" ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2563"ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี และทุกผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเสนอจะได้รับงบประมาณจากโครงการฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน 27,000 บาท และผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจังหวัดจะได้รับงบประมาณจำนวน 117,000 บาท
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.