Header Ads

พะเยา ชาวไทยเชื้อสายจีนเร่งทำขนมเข่งไหว้เจ้าและแจก เทศกาลตรุษจีนวันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มแม่บ้านชาวไทยเชื้อสายจีนบ้านแม่ต๋ำเมืองชุมตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยารวมกันทำการทำขนมเข่งไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ โดยกลุ่ม แม่บ้านชาวไทยเชื้อสายจีนบ้านแม่ต๋ำเมืองชุมได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำเอาวัสดุของแต่ละคนที่มีอาทิมะพร้าวกล้วยและอื่นๆนำมาร่วมกันทำขนมเข่งไหว้เจ้า เทศกาลตรุษจีนวันพรุ่งนี้ 24 มกราคม 2563 และแจกจ่ายให้กับเครือญาติ ไว้รับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน


นางวรรณา บุญแสนไชย อายุ61 ปี พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านบ้านแม่ต๋ำเมืองชุมและร่วมแรงร่วมใจกันทำขนมเข่งเพื่อไหว้เจ้าเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีนวันที่ 24 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันไหว้เจ้า พร้อมกับนำไปแจกจ่ายให้กับญาติสนิทมิตรสหายไว้รับประทานและไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีนสำหรับบรรยากาศการทำขนมเข่งชาวไทยเชื้อสายจีน ในเขตอำเภอเมืองไม่เอาก็ได้ทำการผลิตขนมเข่ง แม่ก็มีกลุ่มแม่ค้าก็ได้เร่งผลิตขนมเข่งไว้ขายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนด้วยเช่นกัน


สัมภาษณ์นางวรรณาบุญแสนชัย แม่บ้านชาวไทยเชื้อสายจีนที่ทำขนมเข่ง ไหว้เจ้า
ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.