Header Ads

ราชบุรี ข่าว - กะเหรี่ยงคอยาว แสดงเต้นชนเผ่า หน้าโบสถ์ไม้ไผ่วัดดำเนินสะดวกเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ม.ค.2563 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี หลังทราบข่าวว่ามีชาวกะเหรี่ยงคอยาว มาร่วมงานปิดทองลูกนิมิต เมื่อไปถึงพบชาวบ้านที่ทยอยเดินทางมาร่วมทำบุญ และพบกับชาวกะเหรี่ยงคอยาวซึ่งได้สร้างความประหลาดใจ ชาวบ้านต่างขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นชาวกะเหรี่ยงคอยาวได้ทำการแสดงประจำชนเผ่า บริเวณหน้าพระอุโบสถให้ชาวบ้านได้รับชม ซึ่งผู้ที่ทำบุญจะได้รับตะกรุตไผ่ตันพระสิวลี และเต่าให้ทรัพย์เงินงอกงามกลับไปบูชา

พระอธิการวสันต์ วรลาโภ เจ้าอาวาส เปิดเผยว่า ชาวกะเหรี่ยงคอยาวทั้งหมดมี นายธนะสันต์ อัครรัตนสิทธิ์ เจ้าของปางช้างเผือกฟาร์ม พามาช่วยงานวัดทั้งอำนวยความสะดวก ทำการแสดง และเป็นจุดดึงดูดให้ชาวบ้านเข้ามาทำบุญที่วัด ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างพระอุโบสถไม้ไผ่แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทย

สำหรับวัดดำเนินสะดวก แต่เดิมเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์สีวลี โดยผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคที่ดินจำนวน 14 ไร่ จากนั้นในปี 2560 จึงได้มีการขออนุญาตจัดตั้งขึ้นเป็นวัด ปัจจุบันได้จัดให้มีการปิดทองลูกนิมิต ซึ่งเป็นงานประจำปีของทางวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบค่าใช้จ่ายการก่อสร้างพระอุโบสถไม้ไผ่ ซึ่งภายในจะประดิษฐาน “พระพุทธดำเนิน” พระประธานขนาดหน้าตัก 108 นิ้ว และพระสิวลี สูง 4 เมตร  โดยจะทำฝาผนังด้วยไม้ไผ่ และประดับตกแต่งด้วยตะเกียงเจ้าพายุ อายุกว่า 100 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมตามกิจของสงฆ์ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ รวมถึงยังเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจสำหรับพุทธศาสนิกชน สืบไป


/////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.