Header Ads

พะเยา...นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เผยยังไม่พบกระแพร่ระบาดเชื้อไวรัส “โคโรนา” ในพื้นที่ ไม่นิ่งนอนใจ ออกมาตรการคุมเข้มนักท่องเที่ยว - กลุ่มเสี่ยง เข้าออกพื้นที่ พร้อมแนะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย ต้าน “ไข้หวัดใหญ่”


 
              วันที่ 27 ม.ค.2563 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  เปิดเผยว่า ไข้หวัดใหญ่ หรือเรียกว่าโรคตามฤดูกาล  เกิดจากปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาด  ในเรื่องของฤดูหนาว ฤดูฝนที่มีความชื้น   ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดขึ้น ก็ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา    ซึ่งเป็นจังหวัดที่อัตราของการป่วยในอันดับต้นๆของประเทศ    ประชาชนต้องมีการป้องกัน ดูแลสุขภาพของตนเอง  ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส  เพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันจะเป็นสิ่งที่สำคัญ   โดยการออกกำลังการ ดื่มน้ำเยอะๆ ก็จะทำให้ร่างกายภูมิต้านทานโรค

             นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  เปิดเผยถึงกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ที่ประเทศจีน  ปัจจุบันก็มีการแพร่ระบาดและมีผู้เสียชีวิตประจำวันมาก   ซึ่งปัจจุบันคนจีนมีการไปท่องเที่ยวทั่วโลก  ในประเทศก็มีมาตรการ ในการเฝ้าระวัง มีระบบการเฝ้าระวัง   มาตรการป้องกัน ตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่สนามบิน หรืออาคารต่างๆ ที่ผู้ป่วย หรือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามา  ซึ่งปัจจุบันนี้  เรามีมาตรการที่เข้มงวด และในส่วนของจังหวัดพะเยาเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีมาตรการรองรับในเรื่องดังกล่าวด้วย  แม้ว่าจังหวัดพะเยา จะไม่มีสนามบินก็ตาม   แต่เรามีจังหวัดรอบข้าง ที่มีสนามบิน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย      ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การให้ความรู้   การเฝ้าระวัง  กรณีมีผู้ป่วยหรือนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีน หรือมาจากเมืองที่เป็นต้นตอการแพร่ระบาด  ก็จะมีการรายงาน  การติดตามควบคุม การพิสูจน์กลุ่มเสี่ยง มีมาตรการขั้นตอนต่างๆ ส่วนในเรื่องของการให้ความรู้พี่น้องประชาชน  ก็ได้มีการทำหนังสือแจ้งการเฝ้าระวังไปหน่วยงานทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนโรงพยาบาล คลินิก ซึ่งในจังหวัดพะเยา ก็ยังไม่มีการพบโรคนี้แต่อย่างใด  และขอฝากถึงพี่น้องประชาชน ถึงเรื่องของระบบการเฝ้าระวัง หรือการป้องกันโรค ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ก็ถือว่ามีความมีมาตรฐาน  และติดอันดับต้นต้นของโลก  ซึ่งหลายหลายเหตุการณ์น่าจะเป็นอันดับหนึ่งในการป้องกัน  ซึ่งประเทศไทยก็สามารถ ที่จะควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังได้ดี...
ภาพ/ข่่าว สปชส./พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.