Header Ads

ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ ค่ายจุฬาภรณ์ นราธิวาส เพื่อให้กำลังใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการกองเรือยุทธการ ลงตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองเรือยุทธการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ค่ายจุฬาภรณ์  จ.นราธิวาส


ภาพข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-ทีวี 13 สยามไทย จ.ชลบุรี  0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.