Header Ads

ราชบุรี ข่าว - เร่งแก้ปัญหาเรือนักท่องเที่ยวคลองดำเนินรองผู้ว่าฯราชบุรี นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำคณะทำงานจัดระเบียบท่าเรือและเรือในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  โดยมีนายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะทำงานพร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม  สถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  อำเภอดำเนินสะดวก สำนักงานสรรพากรอำเภอดำเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  โดยที่ประชุมสรุปว่า ปัญหาเรื่องเสียง ควันดำ และคลื่นที่เกิดจากการขับเรือ ในคลองในอำเภอดำเนินสะดวก


ทั้งนี้จังหวัดราชบุรี  ได้พยายามแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบัน ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในการพิจารณาศึกษากฎระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสรุปประเด็นอำนาจหน้าที่ ข้อกฎหมาย บทลงโทษที่ชัดเจนและจริงจัง ในการนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม แจ้งว่า ได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว เช่น ออกมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้ความรู้นายท้ายเรือและเจ้าของท่าเทียบเรือ 4 รุ่น รวมทั้งหมด 385 คน  การตรวจสอบเรือทุกลำที่ผ่านเข้าคลองต้นเข็ม และส่งเจ้าหน้าที่ซุ่มถ่ายภาพวีดิโอ เพื่อเปรียบเทียบปรับและนำส่งให้สถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวกดำเนินการตามกฎหมาย ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีด้วย///////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.