Header Ads

นราธิวาส อำเภอรือเสาะ คืนรอยยี้ม แห่งความสุข สืบสานประเพณี ตรุษจีน รือเสาะน่าอยู่ ผู้คนมีสุข
                เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่24  มกราคม  2563ที่บริเวณถนนรือเสาะสนองกิจ หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขารือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โดยมี  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ    พ.ต.อ.ชาตรี  คชรัตน์  ผกก.สภ.รือเสาะนายนิติพงษ์  ทาหา ปลัดอาวุโส อำเภอรือเสาะ  นายกันต์พงษ์  ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา นายจักรพันธ์ บันฑรเศรษฐ์ประธานมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์   หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอ รือเสาะร่วมงานอย่างคับคั่ง


               ทั้งนี้ เทศกาลตรุษจีนได้มอบความบันเทิงคืนความสุขให้กับประชาชน เพื่อที่จะนำสันติสุขมาสู่เมืองรือเสาะน่าอยู่  ผู้คนมีสุข
                ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีร่วมผัดหมี่ และการสาธิตการผัดหมี่ซั่ว (หมี่มงคล)การ เชิดสิงโตของมูลนิธีกู้ภัยแม่กอเหนี่ยวจังหวัดยะลา ภายใต้การนำโดยนายสฤษ์ดีพงษ์   แช่เลี้ยวการร้องเพลงจีน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน  การแสดงกิจกรรมต่างๆ บนเวทีของนักเรียนโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์  และการแสดงกระบี่กระบองไฟ


              สำหรับบรรยากาศในเขตเทศบาลตำบล.รือเสาะ อ.รือเสาะ ในช่วงของวันนี้ ยังคงไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่ประชากรจะเป็นชาวไทยมุสลิม ประมาณ 90% เชื่อสาย จีน ที่ยังคงปักหลักไม่ทิ้งถิ่นฐานอยู่จำนวน 160 ครัวเรือน ด้วยความหลากหลายต่างศาสนาต่างเชื้อชาติ ต่างประเพณี ต่างวัฒธรรม แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ประชาชนชาวรือเสาะ อยู่ด้วยความรัก สามัคคี
 
ข่าวโดย...ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.