Header Ads

วันจ่ายตรุษจีนคึกคัก ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดกระบี่ จับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้พระและบรรพบุรุษ เพื่อเตรียมไหว้ในวันพรุ่งนี้วันจ่ายตรุษจีนคึกคัก ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดกระบี่ จับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้พระและบรรพบุรุษ  เพื่อเตรียมไหว้ในวันพรุ่งนี้ โดยจะซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนำไปเซ่นไหว้เท่านั้น เนื่องจากเจอสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ขณะที่ ราคาเครื่องเซ่นไหว้ บางชนิดปรับราคาขึ้นเล็กน้อย

 ชาวไทยเชื้อสายจีน จังหวัดกระบี่ ออกมาจับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้  ที่ตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ กันอย่างคึกคัก เพื่อเตรียมไหว้พระและบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีนในวันพรุ่งนี้  โดยในการจับจ่ายซื้อของเซ่นไหว้ในปีนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนจะซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนำไปเซ่นไหว้เท่านั้น เนื่องจากเจอสภาพเศรษฐกิจและราคาสิ่งของเซ่นไหว้มีการปรับราคาขึ้น บางชนิด ราคาไก่ ซึ่งเป็นตัวหลักในการไหว้พระและบรรพบุรุษ ยังคงขายดีปีนี้ราคาไก่ปรับสูงขึ้น ไก่พื้นเมืองไหว้เจ้า  ตัวละ 180   บาท จากเดิม กก.ละ  130  บาท หมูเนื้อแดงขายในราคา กก.ละ 140 บาท  หัวหมูไหว้เจ้า  เฉลี่ยอยู่ที่หัวละ 500  บาท ขนมเทียน ซึ่งเป็นขนมที่ใช้ไหว้เจ้าช่วงตรุษจีนก็อยู่ในราคาปรกติ โดยขนมเข่งราคา กก.ละ 100 บาท ขนมเทียนลูกละ 5 บาท ราคาเท่ากับปีที่ผ่านมา ผักผลไม้ ทุกชนิด ปรับราคา เพิ่มขึ้น กิโลกรัม ละ 10-20 บาท เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้น
ขณะที่ คาราเครื่องเซ่นไหว้ ราคาปกติไม่ปรับเพิ่มขึ้น แต่ ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็น และลดปริมาณลง  สำหรับพิธีไหว้
ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.