Header Ads

กิจการประปาบ่อวิน จัดพิธีทำบุญสำนักงานต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลกับพนักงานลูกจ้างและครอบครัว

ที่ห้องประชุมสำนักงานกิจการประปาบ่อวิน เลขที่331/62-63 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายเชษฐพล แพประเสริฐ ผู้จัดการประปาบ่อวิน และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในเครือบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพันเสด็จใน  มาเจริญพุทธมนต์ ฉันท์ภัตตาหารเพล และ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2563 อันเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปราโมทย์ เหมือนลม้าย ถ่ายภาพ ธัญกิตต์ อ่อนแสง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.