Header Ads

ราชบุรี ข่าว - สคร. 5 เตือนบริโภคอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีน ยึดหลัก“สุก ร้อน สะอาด”ผู้อำนวยการ สคร. 5 ราชบุรี เตือนประชาชนที่ซื้อของไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษช่วงเทศกาลตรุษจีน เน้นยึดหลัก“สุก ร้อน สะอาด”

วันที่ 23 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี  กล่าวถึงการับประทานอาหารให้สะอาดช่วงเทศกาลตรุษจีนว่า ในช่วงดังกล่าว ประชาชนมีโอกาสที่จะป่วยจากโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากหลายคนจะซื้ออาหาร เครื่องเซ่นไหว้ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ สำหรับไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษ อาหารบางอย่างที่เสร็จสิ้นจากการไหว้เจ้าแล้ว เมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกเป็นเวลานาน โดยไม่มีภาชนะปิดไว้ให้มิดชิด อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน การปรุง การเก็บอาหาร ขอแนะนำให้ประชาชนเน้นความสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่ใช้ไหว้เจ้า ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ไม่ใช้เชือกฟางและก้านธูปสัมผัสกับอาหารและควรลดการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อสารปนเปื้อนให้มากที่สุด ที่สำคัญขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และก่อนหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว

///////////////////////////////////
ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.