Header Ads

จ.อุทัยธานี!!กองบัญชาการกองทัพไทย !หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชน หมู่ 5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมือง

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 13.ม.ค.63 โดยพันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ เรืออากาศเอก สายันห์ แผ่งด่านกลาง นายทหารยุทธการและการข่าว เป็นผู้แทนนำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 30,000 ลิตร ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ซึ่งในขณะนี้หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำที่นำมาทำประปาหมู่บ้าน บางพื้นที่เริ่มแห้งขอด และมีปัญหากับการหาแหล่งน้ำดิบในการนำมาทำประปาหมู่บ้าน และการขุดเจาะบ่อบาดาลแหล่งน้ำดิบ นำมาใช้ในการผลิต แต่ในขณะนี้อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆมีน้ำน้อยไม่พอเพียงต่อการบริโภคและการทำการเกษตร น้ำบาดาลที่เจาะไว้ได้แห้งขอดลง ทำให้ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนรวมถึงสัตว์เลี้ยง
โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง 934 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำน้ำประปาที่ดื่มได้ นำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ที่ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค ทำให้ราษฎรในพื้นที่ดีใจเป็นอย่างมากที่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือ ถือเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องกำลังพลและอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในภารกิจ ในการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ชุมชน โรงเรียน วัด และสถานที่ต่างๆ เพื่อเบาเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยดั่งคติพจน์ของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ว่า "นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา"ตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดังกล่าว

/////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.