Header Ads

กำแพงเพชร-สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานประกาศเกียรติคุณ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนดีเด่น และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาจังหวัดดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ หอประชุมวัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงานประกาศเกียรติคุณ นักกีฬา ผู้ฝึกสอนดีเด่น และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาจังหวัดดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 และนางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวกำแพงเพชร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ดำเนินการโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร* นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสร้างความสำนึกในคุณค่าของการกีฬาตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่ากีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมืองและเพื่อประกาศเกียรติคุณนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ของจังหวัด ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกำแพงเพชร  และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างนักกีฬาบุคลากรทางการกีฬาและผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้มีส่วนร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและร่วมฉลองวันกีฬาแห่งชาติ ให้ประชาชนได้รู้คุณค่า ประโยชน์ในด้านกีฬาต่อไป** ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.