Header Ads

เปิดแล้วงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมาวัดบวรราษฏร์บำรุง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่23-31มกราคม2563 นี้


เปิดแล้วงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมาวัดบวรราษฏร์บำรุง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่23-31มกราคม2563 นี้
ที่วัดบวรราษฏร์บำรุง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี นางวิภาวี  แดงท่าขาม นายอำเภอบ่อทอง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมาวัดบวรราษฏร์บำรุง(วัดเนินหิน) อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยทางคณะกรรมการวัดฯ และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลธาตุทอง ได้ร่วมกันจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมาขึ้น โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 63 นี้ โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีในการเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ มีการทอดผ้าป่าสามัคคีลอยฟ้า และกองการกุศลอื่น อีกหลายอย่าง เพื่อรวบรวมรายได้ เพื่อนำไปก่อสร้างถาวรวัตถุของวัดต่อไป ซึ่งทางวัดขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อทองและใกล้เคียงมาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา โดยทางวัดก็ได้มีเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ โดยอุโบสถหลังนี้ได้มีการสร้างเสร็จเมื่อปี2530 และได้มีการยกช่อฟ้าเมื่อปี2545 โดยความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคี ของชาวบ้านตำบลธาตุทองและใกล้เคียงได้เสียสละกำลังกายกำลังใจ กำลังทรัพย์ ทำให้การก่อสร้างอุโบสถแล้วเสร็จ สมบูรณ์ และการเตรียมงานฝังลูกนิมิตในครั้งนี้ โดยมิได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างไร เป็นที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่ง โดยสาธุชนที่ใจบุญทั่วไปที่เข้ามาทำบุญทางวัด ก็ได้นำวัตถุมงคลที่ได้ผ่านการพุทธาภิเสกมอบให้เป็นที่บูชา และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่พระมหาสนั่น สุจิตโต เจ้าคณะตำบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดบวรราษฏร์บำรุง หมายเลขเบอร์โทรศัพท์088-5346785 ได้ที่เบอร์ดังกล่าว..........


.ข่าวโดย...ปราโมทย์ เหมือนลม้าย ถ่ายภาพ ธัญกิตต์ อ่อนแสง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.