Header Ads

วัดบวร ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมาตั้งแต่วันที่23-31มกราคม2563 นี้

พระมหาสนั่น สุจิตโต เจ้าคณะตำบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดบวรราษฏร์บำรุง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญ ร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมาตั้งแต่วันที่23-31มกราคม2563 นี้ โดยวันที่23 มกราคม เวลา10.39 น.เจริญพุทธมนต์เปิดงาน และวันที่31มกราคม พิธีตัดหวาย17.39 น.ตัดหวายลูกนิมิต ผูกสีมา รวม9วัน9คืน " โดยการฝังลูกนิมิต ” นี้ มีชื่อเรียกเป็นทางการอีกอย่างหนึ่งว่าการ " ผูกพัทธสีมา ” (ซึ่งก็แปลว่า เขตทำสังฆกรรมที่กำหนดตามพุทธานุญาต) โดยปัจจุบันจะเริ่มจากพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันในโบสถ์ เพื่อทำพิธี สวดถอน มิให้อาณาบริเวณที่จะกำหนดนี้ไปทับที่ที่เคยเป็นสีมา หรือเป็นที่ที่มีเจ้าของครอบครองอยู่ก่อน เมื่อพระสงฆ์สวดถอนเป็นแห่งๆไปตลอดสถานที่ที่กำหนดเป็นเขตแดนทำสังฆกรรมแล้วว่ามีอาณาเขตเท่าใด จากนั้นจะต้องไปขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อให้ที่ดินบริเวณนั้นเป็นสิทธิ์ของสงฆ์ ที่เรียกว่าขอ วิสุงคามสีมา (คือเขตที่ได้พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม) เป็นการแยกส่วนบ้านออกจากส่วนวัด ( วิสุง แปลว่า ต่างหาก คาม แปลว่า บ้าน)การที่ต้องขอพระบรมราชานุญาติเพราะถือว่า พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดิน การจะกระทำใดบนพื้นแผ่นดินจึงต้องขอพระบรมราชานุญาติก่อนโดยในพิธีวันที่12ม.ค.2563 พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ จุดเทียนชัย และพระครูสุภัททาจารคุณ(หลวงปู่สิน ภททาจาโร)เจ้าอาวาสวัดละหานใหญ่พระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกประธานฝ่ายสงฆ์ดับเทียนชัย และมีหลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฏร์เรืองสุข พระครูวิจิตรธรรมรัตน์(หลวงพ่อขวัญชัย ธมฺวโร) เจ้าอาวาสวัดนามะตูม  พระครูวิจิตรธรรมาภิรัต (หลวงพ่อเชย ชยธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดระหารไร่ ก็ได้เข้ามาทำพิธีพุทธาภิเสก วัตถุมงคลที่ได้นำมาให้สาธุชนผู้ใจบุญได้เข้ามาร่วมงาน และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่พระมหาสนั่น สุจิตโต เจ้าคณะตำบลธาตุทอง เจ้าอาวาสวัดบวรราษฏร์บำรุง หมายเลขเบอร์โทรศัพท์088-5346785 ได้ที่เบอร์ดังกล่าว

ปราโมทย์ เหมือนลม้าย ถ่ายภาพ ธัญกิตต์ อ่อนแสง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.