Header Ads

บึงกาฬ-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  วันนี้ (23 ม.ค.63) เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งเสนอปัญหาและความต้องการของโรงเรียน
   ในโอกาสนี้  พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่คณะครู นักเรียน และเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 อีกด้วย..


//เกรียง พรมจันทร์ ผู้สื่อข่าวบึงกาฬ รายงาน..  088-6084989
ขับเคลื่อนโดย Blogger.